Dekarbonizacja przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

Poszerz swoją wiedzę o trigeneracji.

Wraz z rozkwitem przemysłu pojawiło się gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych sprawia, iż firmy szukają pionierskich rozwiązań, które zarówno zredukują koszty działalności, jak i przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich oddziaływania na środowisko.

Energia z odzysku, trigeneracja, kogeneracja – o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które ma na celu zwiększenie autonomii energetycznej firm produkcyjnych poprzez wprowadzanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze korzystanie ze źródeł energii, przede wszystkim przez zwiększenie elektryfikacji czy zmniejszenie zużycia węgla i gazu. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła oraz energii elektrycznej, lub trigeneracja, podczas której oprócz energii i ciepła w trakcie jednego procesu technologicznego uzyskiwany jest także chłód.

W licznych obszarach przemysłu osiągalne jest dodatkowo wykorzystanie “czystej energii”, czyli energii z odzysku. To energia, która jest generowana podczas procesów produkcyjnych i która przeważnie bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji bezsensownie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii i ponowne jej użycie daje po jakimś czasie spore oszczędności, jak również przyczynia się do zredukowania śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Czemu dekarbonizacja przemysłu jest ważna?

W czasach ogólnej świadomości negatywnego oddziaływania ludzkości na ekosystem, a także wiedzy, iż gaz i ropa za kilkadziesiąt lat się skończą, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dziesięcioleciach. Skierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odnawialnej i odzyskanej to optymalna metoda do zagwarantowania przemysłowi autonomii energetycznej. Naturalnie, wdrożenie tych środków ciągnie za sobą znaczne koszty, lecz w rezultacie korzyści jakie one zapewniają, całkiem je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki ograniczeniu kosztów kupna energii już po kilku latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką innowację. Z kolei zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej niepożądanego oddziaływania na ekosystem to już wartość bezcenna dla wszystkich.

Adres firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10