Zagadnienia energetyczne

Dekarbonizacja przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

Wraz z rozkwitem przemysłu pojawiło się gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych sprawia, iż firmy szukają pionierskich rozwiązań, które zarówno zredukują koszty działalności, jak i przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich oddziaływania na środowisko. Energia z odzysku, trigeneracja, […]