Ważne badania psychologiczne operatorów

Na www.testypsychologiczne.com.pl sprawdzisz, jak zamówić badania operatorów Bielsko.

Gdy wspomina się o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zazwyczaj kojarzymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi je zrobić. Konieczność ich wykonania taki prawo nakłada też na operatorów koparek, dźwigów, wózków i podobnych pojazdów. Dlaczego jest taka potrzeba i na czym badania te polegają?

Dlaczego badania operatorów są potrzebne?

Ustawa dokładnie wskazuje, przedstawiciele jakich zawodów muszą wykonać badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których doskonała sprawność psychofizyczna jest istotna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób z jego otoczenia. Ponadto, jeśli chodzi o środowiska, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często zdarzają się wypadki, a duża część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli brakiem koncentracji, złym widzeniem czy niedostatecznie szybką reakcją. Zdolności te pogarszają się wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie się zalicza, i to powoduje, że robienie takich testów jest obowiązkowe.

Jak przebiegają badania operatorów?

Badania, którym poddaje się operatorów i kierowców, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Kontroluje się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a także poziom koncentracji, zdolność oceny odległości i prędkość reakcji. Ważna jest również przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, wykorzystywana jest też specjalna aparatura. Zwykle nie trwają one dłużej niż pół godziny.
Jeśli chodzi o to, jak długo badania są ważne, to jest to zależne przede wszystkim od wieku osoby, której dotyczą. Najczęściej są to trzy-cztery lata, zaś dla osób powyżej pięćdziesięciu lat – jeden-dwa lata.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]