Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Zajrzyj w to miejsce, jeżeli szukasz szczegółowych wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

W efekcie otwarcia się Polski na firmy z większości krajów świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia tłumacze realizują mnóstwo specjalistycznych i zwykłych tłumaczeń na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i rozmaitych firm.

Pomimo, że w sieci nietrudno wyszukać darmowe platformy oferujące translację, jeszcze przez dekady nie dorównają one zawodowym tłumaczom, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest często wymagane, np. gdy musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak z grubsza obliczyć cenę przekładu. Co zatem wpływa na cenę tłumaczeń?

Elementy mające wpływ na końcową cenę tłumaczenia

Na to ile ostatecznie zapłacisz za translację dokumentu wpływ mają następujące czynniki:
1. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest co do zasady o wiele tańszy aniżeli translacja na język obcy.
2. Język, z którego bądź na który pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (włoski, portugalski) czy germańskich (niderlandzki, angielski) będzie zasadniczo tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego).
3. Termin zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź zagadnienia, które opisuje tekst. Translacja dysertacji medycznych, kontraktów handlowych czy prac akademickich kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla konkretnej branży, ale także należytą wiedzę, by trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niedopuszczalnych błędów.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe

Wypada nadmienić, że przekład różnego typu dokumentów jak np. paszport albo dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu indywidualny numer, jak również oznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, odpisu lub kopii. Tłumacze przysięgli na ogół określają stały cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w razie potrzeby zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]