Sposób na bezpieczeństwo, czyli ochrona osób i mienia

Ochrona Kraków - usługa na miarę Twoich potrzeb.

Form zabezpieczania osób oraz mienia jest bardzo dużo. Jedną z nich jest zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji na ogół decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto zdecydować się na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w firmie, ale także w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, kupując antywłamaniowe drzwi oraz okna. Można również zamontować system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom czy pracującym w nich pracownikom, można zapewnić, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć rozmaite zadania. Mogą oni objąć chroniony obiekt dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – plusy dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Adres firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]