Rzeźby na zamówienie – popiersia, figury oraz pomniki nagrobne

Jedną z pierwotnych form ekspresji artystycznej stanowi rzeźba. Pierwsze jej formy zaistniały już w okresie prehistorycznym i nadal są obecne w różnych dziedzinach naszej egzystencji. Spotykamy je z reguły tam, gdzie poszukujemy kontaktu ze sztuką – na wystawach, w muzeach oraz w świątyniach, ale także w miejscach publicznych: na placach i ulicach, w gmachach firm, a nawet w galeriach handlowych. Powszechność rzeźb w naszym życiu jest na tyle duża, iż nie całkiem uzmysławiamy sobie, że dzieła tworzone rękoma rzeźbiarzy widujemy praktycznie codziennie. W tym artykule przytoczymy kilka przykładów świadczących o powyższym.

Odlewy artystyczne w przestrzeni publicznej

Prace rzeźbiarzy, także jeśli przedstawiają wysokie walory artystyczne i estetyczne, często bywają przez nas traktowane jako tło – w przestrzeni miejskiej (choć nie tylko) są bowiem obecne wręcz na każdym kroku. Niezliczone pomniki, a także rzeźby ustawiane na skwerach, na ulicach czy w przydomowych ogrodach, widoczne są wszak w zdecydowanej większości miast. Ponad to niejednokrotnie można je zobaczyć też w licznych budynkach. Pełnią funkcję dekoracyjną m.in. w urzędach, szkołach czy pozostałych gmachach użyteczności publicznej

Metalowe rzeźby. Kto je stworzy?

Podane wyżej przykłady dotyczą najczęściej dużych, nieruchomych dzieł. Jednak jest to mniejsza część wszelkich rzeźb obecnych w naszym codziennym życiu. Natomiast zdecydowana większość z nich to nieduże dzieła, wykonane z myślą o prywatnym użytku – to między innymi popiersia na zamówienie, nagrody na laureatów turniejów bądź medale. Organizatorzy rozmaitego typu turniejów sportowych bądź plebiscytów nie mają z tym kłopotów, ponieważ zakup rzeźby na zamówienie (odlewów z brązu czy innych metali) nie jest ogromnym wydatkiem, a ich wykonanie należy po prostu polecić doświadczonemu artyście.