Badania psychologiczne kierowców – poradnik

Badania psychotechniczne Kęty - dalsze informacje o tych usługach poznasz tu.

Badania psychologiczne kierowców są przeprowadzane w profesjonalnych gabinetach diagnostycznych. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów, są więc bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach. Jak przebiegają badania i co dokładnie sprawdzają? Jakie przyrządy są używane w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – przez ile są ważne?

Różne grupy kierowców muszą poddawać się testom psychotechnicznym. Pierwszą z nich są osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii C+E. Do badań przystępują też kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Oprócz tego badania psychologiczne powinni przechodzić też kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają zdolność koordynacji wzrokowo-ruchowej

Badanie kierowców składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności kandydaci podchodzą do części testowej. Na tym etapie kontrolowana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks, a także cechy osobowości czy umiejętność pracy pod presją. Osoby poddawane badaniom muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc progresywnych. Kolejną fazą testów psychologicznych jest część aparaturowa, która mierzy przede wszystkim widzenie przestrzenne, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Do testów wykorzystuje się między innymi kabinę ciemniową, miernik sprawności sensomotorycznej i równoważnię. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają m.in. na obserwowaniu, jak dana osoba reaguje na oślepienie światłem.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]