Uzyskaj pomoc od położnika Kraków.

Co robi położnik?

Położnik to specjalista opiekujący się kobietą w trakcie ciąży. Do jego zadań zalicza się m.in. lokalizowanie prawdopodobnych patologii ciąży oraz zapobieganie im. Położnictwo stanowi dyscyplinę mocno związaną z ginekologią, czego efektem jest fakt, że często ten sam specjalista jest i ginekologiem i położnikiem.Co ważne, nie wolno mylić zawodu położnika z położną, gdyż zadania tych osób były z założenia zupełnie odmienne. W momencie gdy położnik dba przede wszystkim o zapobieganie nieprawidłowościom w trakcie ciąży, położna gwarantuje ciężarnej jak najlepsze warunki podczas porodu i połogu.

Kiedy należy udać się do położnika?

Wizyta u położnika jest niezastąpiona po rozpoczęciu ciąży. Bardzo ważną sprawę stanowi obecność położnika już od pierwszych chwil istnienia dziecka, aż do rozwiązania. Poleci on wykonanie wszystkich koniecznych badań oraz zrobi wszystko, co w jego mocy, aby nasze dziecko przyszło na świat zdrowe i w jak najbardziej prawidłowy sposób. Szukając swojego położnika, powinniśmy wybrać osobę, przy której będziemy czuć się swobodnie oraz która zapewni nam bezstresowe warunki następnych wizyt.

Adres firmy:
Gabinet ginekologiczny
ul. Szlak 20
31-161 Kraków

Tel.: 12 634 40 32
Mob.: 501 355 801