Najważniejsze informacje o materiałach do drukarek 3D

Zamów filament na https://cadxpert.pl/materialy-do-druku-3d/.

Firma CadXpert oferuje szeroki wybór materiałów do druku 3D: tworzywa termoplastyczne, żywice fotopolimerowe i wiele innych. Materiały te grupuje się na 4 kategorie:
– PolyJet – ciekłe żywice fotopolimerowe, utwardzane ultrafioletem,
– FDM (czyli fused deposition modeling) – warstwy topionych filamentów (tworzyw termoplastycznych). Dzieli się ono na 2 podkategorie: FDM do błyskawicznego prototypowania z ekonomicznych termoplastów oraz FDM przemysłowe używane do zaawansowanego wytwarzania z funkcjonalnych tworzyw termoplastycznych,
– SLS – spiekany selektywnie materiał poliamidowy,
– SLA – żywice fotopolimerowe o różnorodnych właściwościach, utwardzane promieniem laserowym.

Filament – wszechstronny termoplast w rozsądnej cenie

Filament to tworzywo używane w drukarkach 3D pracujących w technologii FDM. Ta technologia druku oraz tworzywo są używane do seryjnej produkcji, a także do błyskawicznego prototypowania z prostych w obróbce termoplastów i testowania funkcjonalnego. Jakie filamenty są przeważnie wykorzystywane do druku 3D? W większości wypadków sięga się po tworzywa inżynieryjne (między innymi te niepodatne na pękanie) czy też charakteryzujące się specjalnymi właściwościami (np. ogniotrwałością) oraz proste do kształtowania PLA (poliaktydy). Technika druku FDM niczym nie ustępuje wydrukom pozyskanym za pośrednictwem innych rozpowszechnionych metod: wtrysku lub termoformowania. Naczelne atuty filamentów to przystępna cena idąca w parze z dobrą jakością wydruku 3D, powszechna dostępność, jak również ekologiczny sposób ich wytwarzania (nietoksyczny a przy tym czysty, więc wykonane z jego pomocą prototypy mogą być stosowane m.in. w biurach).
W ofercie firmy CadXpert w technologii FDM znajdziemy filamenty:
– elastomery,
– do szybkiego prototypowania,
– inżynieryjne.

Inne materiały do druku 3D – zastosowanie fotopolimerów

Poza filamentami, firma CadXpert oferuje też inne materiały do druku 3D. Te dedykowane dla technologii Polyjet to m.in.:
– wysokotemperaturowe,
– transparentne,
– imitujące polipropylen.
PolyJet jest uważana za wszechstronną i niesłychanie dokładną technologię drukowania w 3D. Ciekłe żywice fotopolimerowe utwardza się warstwa po warstwie za pośrednictwem światła ultrafioletowego. Za sprawą swoich właściwości mają zastosowanie m.in. jako modele: anatomiczne, odwzorowujące produkt końcowy, koncepcyjne i inżynieryjne. Z tego materiału wytwarzane są także obudowy, opakowania oraz inne produkty użytkowe.
Natomiast w technologii SLA (czyli w stereolitografii) są to między innymi materiały:
– inżynieryjne,
– standardowe,
– odlewnicze,
– stomatologiczne.
Jakie przeznaczenie ma płynna żywica fotopolimerowa utwardzana laserowo? Całkiem szerokie. Przede wszystkim stosujemy ją w branży medycznej oraz przemyśle do trójwymiarowego druku prototypów i modeli koncepcyjnych, jak również rozmaitych przedmiotów, w których chcemy osiągnąć efekt wygładzonej powierzchni.

Adres firmy:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]