Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Jeśli chcesz kupić kontenery na śmieci, skieruj się na ten adres.

Nie wszystkie odpady powinny być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane podczas wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, a także odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z składowaniem oraz transportem odpadów. By się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do składowania oraz przewozu gruzu, opakowań, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla których przedsiębiorstw?

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Wśród nich można wymienić między innymi firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Adres firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]