Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych? Przeczytaj ten artykuł!

Jeśli chcesz skorzystać z generatora not księgowych, koniecznie wejdź na flobo.io/generator-not/.

Przedsiębiorcy wcześniej lub później na ogół trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w przypadku pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 – lub więcej – euro?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Warto zaznaczyć, iż taką notę można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie zburzy budowanych często przez długi okres czasu dobrych relacji biznesowych. W końcu poślizg we wniesienia należności za fakturę może być kwestią zwykłego niedopatrzenia lub chwilowych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych

W momencie, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności, które wyposażone jest też w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]