Masz nieterminowych klientów? Czas rozważyć automatyczną windykację należności

Szczegółowe wiadomości na temat automatycznej windykacji należności. Przekonaj się!

Może być dużo rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonane zlecenie. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Systematyczne ponawianie prośby o wniesienie opłaty – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Choć określenie to wielu osobom niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w trakcie którego podejmuje się względem dłużnika szereg działań dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy taka forma dochodzenia należności nie zadziała, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset klientami i każdego miesiąca generuje identyczną liczbę faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w określonym terminie zdecydowanie wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem faktur pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje też opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – ustaw swoje harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z Flobo może przygotować indywidualne harmonogramy działań wszczynanych w stosunku do nie płacących kontrahentów, określając między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, następnymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 EUR oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, jeśli wyliczone powyżej działania zadziałają, Flobo prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie przynosi również istotną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]