Co to jest metoda kasowa?

Metoda kasowa. Uzyskaj więcej szczegółów.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. Niestety w takiej sytuacji urząd skarbowy nie docieka czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po wpływie płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – rozwiązanie dla małych przedsiębiorców?

Nie pojawienie się na koncie należności w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm często znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszeni co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie opłaty za wykonane usługi bądź dostarczone produkty. Jeżeli takie przypadki zdarzają się notorycznie, nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków w ustawowym terminie i w rezultacie otrzymać od fiskusa bardzo wysoką grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył razem z podatkiem 2 mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na wymieniony powyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość polskich przedsiębiorców, jednakże muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Konieczne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga regularnego monitorowania otrzymywanych należności

Biura rachunkowe nierzadko odradzają niewielkim firmom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Przeważnie powodem tego jest po prostu problem z regularnym kontrolowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak dokładnego ich śledzenia, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności, które wysyłają co miesiąc do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie wpłat pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem i minimalizację niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]